Dekker huseierforsikring brannskader?

Huseiere forsikringsdekning: Når brannforsikring ikke er nok Hvorfor avvises brannforsikringskrav? Det kan være mange grunner til at et brannforsikringskrav kan bli avvist. Den vanligste årsaken er at brannårsaken ikke dekkes av forsikringen. For eksempel, hvis brannen ble forårsaket av en påsettelse, vil de fleste forsikringer ikke dekke skadene. Andre vanlige årsaker til avslag inkluderer: -Forsikringstakeren … Les mer

Sammenlignende annonsering

Sammenlignende annonsering er en type reklame der et selskap sammenligner produktet sitt med et annet selskap for å demonstrere sin overlegenhet. Sammenlignende reklame tar ofte form av TV-reklamer, der ett selskaps produkt sammenlignes direkte med et annet. Sammenlignende annonsering kan være en effektiv måte å overbevise forbrukere om å bytte til et nytt produkt, siden … Les mer

Frigjøringsklausul

En frigjøringsklausul er en bestemmelse i en boliglånskontrakt som lar låntakeren selge eiendommen og betale ned lånesaldoen tidlig, uten å måtte betale en bot. Klausulen fastsetter typisk at låntaker skal gi långiver skriftlig varsel om sin intensjon om å selge, og at salget må gjennomføres innen en viss tidsramme. Er utgivelsesklausuler obligatoriske? En frigjøringsklausul er … Les mer