Chain Banking Definisjon

Kjedebank er et system der en gruppe banker alle eies av samme morselskap. Dette kan føre til en rekke fordeler, som økt effektivitet og stordriftsfordeler. Det kan også føre til enkelte risikoer, for eksempel et høyere konsentrasjonsnivå i banksektoren. Hva er de 6 rollene til bankene? Bankenes seks roller er: 1. Å fungere som en … Les mer