Uniform Bank Performance Report (UBPR)

Uniform Bank Performance Report (UBPR) er et analytisk verktøy som brukes av banktilsyn, eksaminatorer og analytikere for å evaluere en banks økonomiske tilstand, ytelse og risikoprofil. Rapporten utarbeides ved hjelp av informasjon fra bankens Samtalerapport og andre datakilder. UBPR er organisert i fire seksjoner: (1) en profil av banken, (2) en oversikt over bankens økonomiske … Les mer

Hva er den virkelige verdien?

Den virkelige verdien er det økonomisk begrep som refererer til prisen på en vare, en tjeneste eller en tittel i markedet. Spesialiteten til den virkelige verdien er at når du beregner kostnaden for varer, tjenester eller titler tar hensyn til alle elementene som påvirker eiendelen, enten de er materielle eller immaterielle. I finansmarkedet består den … Les mer

Kategorier V