Hva er den virkelige verdien?

Den virkelige verdien er det økonomisk begrep som refererer til prisen på en vare, en tjeneste eller en tittel i markedet. Spesialiteten til den virkelige verdien er at når du beregner kostnaden for varer, tjenester eller titler tar hensyn til alle elementene som påvirker eiendelen, enten de er materielle eller immaterielle. I finansmarkedet består den … Les mer