Hva ATIMA betyr i en forsikring

ATIMA er et akronym som står for Actual Total Insured Value Average. Det er et mål på en forsikrings verdi som tar hensyn til både den faktiske verdien av den forsikrede eiendommen og polisens gjennomsnittlige totalverdi over tid. ATIMA brukes til å hjelpe forsikringsselskaper med å sette premier og for å avgjøre om en polise … Les mer