Thrusting Pattern

Et skyvemønster er et teknisk analysebegrep som brukes til å beskrive en lysestakediagramformasjon der prisene beveger seg kraftig høyere eller lavere over en kort periode, etterfulgt av en konsolideringsperiode. Skyvemønsteret anses å være et bullish signal hvis prisene beveger seg kraftig høyere, og et bearish signal hvis prisene beveger seg kraftig lavere. Dette mønsteret brukes … Les mer

Coiled Market Definition

Den kveilede markedsdefinisjonen er et teknisk analysebegrep som refererer til et marked som konsoliderer seg innenfor et stramt område. Denne typen marked blir vanligvis sett på som en forløper til et breakout-trekk, der prisene vil bevege seg kraftig i den ene eller den andre retningen. Den opprullede markedsdefinisjonen kan brukes til enhver tidsramme, men er … Les mer