Kjøp Dips Definisjon og eksempler

Begrepet «Buy the dips» er et teknisk analysekonsept som refererer til investorer som kjøper når prisene faller, i håp om at prisen vil ta seg opp igjen. Teorien er at prisene har en tendens til å falle i en rekke små trinn, etterfulgt av et større tilbakeslag, kjent som en «dip». Ideen er å kjøpe … Les mer

Hva er kortsiktig gjeld?

Kortsiktig gjeld er gjeld som forfaller og betales innen ett år. De er vanligvis kortsiktige og inkluderer poster som leverandørgjeld, betalbar lønn og betalbar skatt. Kortsiktig gjeld er viktig å overvåke fordi de representerer et selskaps kortsiktige økonomiske forpliktelser. Hvordan klassifiseres eiendeler og gjeld? Eiendeler klassifiseres som kortsiktige eller langsiktige. Omløpsmidler er de som forventes … Les mer

Hva du trenger å vite om Opcos

Opcos: Det grunnleggende du trenger å vite Hva er en Opcos? En Opcos er en type investeringsbil som lar investorer slå sammen ressursene sine og investere i eiendomsprosjekter. Opcos brukes vanligvis av større investorer, for eksempel institusjonelle investorer, for å samle ressursene sine og investere i større prosjekter. Hva er de 3 viktigste faktorene i … Les mer