Hva står N

V. for? NV står for «netto verdi.» Nettoverdi er et begrep som brukes for å beskrive verdien av en investering etter fradrag av alle avgifter, utgifter og skatter. Den brukes til å gi investorer et mer nøyaktig bilde av investeringens sanne verdi. Hva er bv og NV i Nederland? BV og NV er begge forretningsenheter … Les mer

Forstå euroen

Euroen er den offisielle valutaen til EU og brukes av 19 av de 27 medlemslandene. Det er også den nest største reservevalutaen etter amerikanske dollar. Euroen er delt inn i 100 cent og er for tiden verdens nest mest omsatte valuta etter amerikanske dollar. Euroen ble introdusert i 1999 som regnskapsvaluta og ble den offisielle … Les mer