Definisjon av alternativt investeringsmarked (AIM)

The Alternative Investment Market (AIM) er et delmarked av London Stock Exchange som gir en plattform for mindre, voksende selskaper å skaffe kapital. Det ble lansert i 1995 og har siden blitt et av de mest suksessrike markedene i sitt slag i verden, med over 3000 selskaper notert.

AIM er åpent for selskaper fra et bredt spekter av sektorer og land, og har en lavere noteringsterskel enn hovedmarkedet, noe som gjør det lettere for mindre selskaper å notere. AIM-selskaper må likevel oppfylle visse kvalifikasjonskriterier, og må utnevne en nominert rådgiver (NOMAD) for å overvåke deres overholdelse av AIM-reglene.

AIM-markedet er regulert av Financial Conduct Authority (FCA), og selskaper må avsløre viss finansiell og annen informasjon til investorer. AIM-aksjer handles på samme måte som andre aksjer på London Stock Exchange, og er underlagt de samme regler og forskrifter.

AIM-aksjer kan kjøpes og selges gjennom aksjemeglere, og kan holdes i en aksje- og aksje-ISA eller en egeninvestert personlig pensjon (SIPP).

AIM-markedet har hjulpet mange små og mellomstore bedrifter med å skaffe kapitalen de trenger for å vokse og ekspandere. Det har også gitt investorer muligheten til å få tilgang til et bredere spekter av selskaper og sektorer enn de ellers ville kunne investere i.

Hva er forskjellen mellom hovedmarked og AIM? Det er flere viktige forskjeller mellom hovedmarkedet og AIM. For det første er hovedmarkedet regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA), mens AIM er regulert av London Stock Exchange (LSE). For det andre krever hovedmarkedet at selskaper oppfyller visse kvalifikasjonskriterier, for eksempel å ha en minimumsmarkedsverdi, mens det ikke er slike krav for selskaper notert på AIM. Til slutt blir hovedmarkedet typisk sett på som mer prestisjefylt enn AIM, og som sådan kan selskaper notert på hovedmarkedet finne det lettere å skaffe kapital og tiltrekke seg investorer.

Hva er et AIM og hva er et mål? Et AIM er et automatisert investeringsstyringssystem som bruker algoritmer for å ta investeringsbeslutninger på vegne av sine kunder. Et mål er et spesifikt mål som en investor håper å oppnå ved å investere i en bestemt eiendel eller gruppe av eiendeler.

Hva er en AIM-portefølje?

En AIM-portefølje er en portefølje av aksjer som omsettes på Alternative Investment Market, et marked for mindre og mindre kjente selskaper som drives av London Stock Exchange.

AIM-markedet ble lansert i 1995, og siden den gang har det vokst til å bli et av de mest suksessrike markedene for små og mellomstore bedrifter i verden. Over 3000 selskaper er notert på AIM-markedet, med en samlet markedsverdi på over 100 milliarder pund.

Mange investorer velger å investere i AIM-markedet fordi det gir potensial for høy vekst, og fordi det kan gi diversifisering bort fra de mer vanlige markedene. Å investere i AIM-markedet kan imidlertid også være risikabelt, og det er viktig å huske at kapitalen din er i faresonen når du investerer i disse aksjene.

Hva er alternative investeringsstrategier?

Det er mange alternative investeringsstrategier tilgjengelig for investorer, inkludert hedgefond, private equity, venturekapital, eiendom og mer. Hver av disse strategiene har sine egne unike risikoer og belønninger, så det er viktig å gjøre research og velge den som passer best for investeringsmålene dine.

Hedgefond er private, uregulerte investeringsinstrumenter som vanligvis bruker høyrisikostrategier i et forsøk på å oppnå høy avkastning.

Private equity-selskaper investerer i selskaper som ikke er børsnotert, vanligvis i et forsøk på å forbedre selskapets drift og deretter selge det med fortjeneste.

Venturekapitalselskaper investerer i selskaper i tidlig fase med høyt vekstpotensial.

Investering i eiendom kan være en fin måte å generere inntekter og bygge formue på, men det er viktig å være klar over risikoen.

Det er mange andre alternative investeringsstrategier tilgjengelig, så sørg for å gjøre research og velg den som passer best for investeringsmålene dine.

Hva er AIM med eksempel?

AIM er et akronym for "Average Investor Model". AIM-tilnærmingen til aksjeinvestering er basert på troen på at det store flertallet av individuelle investorer ikke har tid, kunnskap eller ressurser til å utkonkurrere markedet. I stedet bør de fokusere på å bygge en diversifisert portefølje av lavkostindeksfond og ETF-er som følger markedet.

Det finnes en rekke ulike måter å implementere AIM-strategien på, men den vanligste er å investere i en bredt diversifisert portefølje av indeksfond som sporer de viktigste aktivaklassene (f.eks. amerikanske aksjer, internasjonale aksjer, obligasjoner osv.). ).Målet er å bygge en portefølje som har en lignende risiko/avkastningsprofil til markedet som helhet, uten å pådra seg de høyere gebyrene og utgiftene knyttet til aktivt forvaltede fond.

Det er en rekke fordeler med AIM-tilnærmingen. For det første er det en rimelig måte å investere på, da indeksfond typisk har mye lavere avgifter enn aktivt forvaltede fond. For det andre er det en relativt enkel strategi å implementere og administrere, noe som gjør den ideell for investorer som ikke har tid eller kunnskap til aktivt å handle aksjer. Til slutt vil en diversifisert portefølje av indeksfond generelt overgå en portefølje av aktivt forvaltede fond på lang sikt.

Hvis du er interessert i å lære mer om AIM-strategien, finnes det en rekke utmerkede ressurser tilgjengelig på nettet. For eksempel er nettstedet Bogleheads.org et flott sted å starte, siden det er dedikert til å hjelpe investorer med å implementere AIM-tilnærmingen.