Callable Certificate of Deposit (CD)

Et Callable Certificate of Deposit (CD) er en type rentepapir som gir utstederen rett til å løse inn verdipapiret før forfallsdatoen. Denne typen verdipapirer brukes typisk av utstedere som ønsker å kunne dra nytte av lavere renter i fremtiden.

Den største fordelen med å investere i en Callable CD er at den gir en høyere rente enn en vanlig CD. Ulempen er at utsteder når som helst kan løse inn verdipapiret, noe som betyr at investor kanskje ikke får beholde hele rentebetalingen.

Investorer som vurderer en Callable CD bør nøye vurdere vilkårene for verdipapiret før de investerer. De bør også være klar over muligheten for at utsteder kan innløse verdipapiret tidlig, noe som kan føre til tap av renteinntekter.

Hva skjer når en meglet CD kalles?

Når en meglet CD kalles, betaler banken som utstedte CD-en megleren som solgte CDen et gebyr for tidlig innløsning. Megleren overfører deretter dette gebyret til investoren. Investoren mottar også rentene som er påløpt på CD-en frem til innløsningsdatoen.

Er meglede CDer en god idé? Formidlede CD-er er generelt en god idé, siden de tilbyr en høyere rente enn vanlige CD-er og kan omsettes i annenhåndsmarkedet. Det er imidlertid noen risikoer å vurdere før du investerer i meglede CD-er, for eksempel muligheten for tidlig uttaksstraff og potensialet for renteendringer.

Hvorfor er innskuddsbevis-CD-er attraktive for små investorer?

Det er flere grunner til at CD-er kan være attraktive for små investorer. For det første tilbyr CD-er vanligvis høyere renter enn sparekontoer, slik at de kan hjelpe investorer med å øke sparepengene sine raskere. For det andre er CD-er relativt lavrisikoinvesteringer, så de kan gi trygghet for investorer som er bekymret for å tape pengene sine. Til slutt er CD-er vanligvis enkle å sette opp og enkle å tjene penger på, så de kan være en praktisk måte for investorer å spare til fremtiden.

Hva er tre ulemper med innskuddsbevis?

De tre ulempene med innskuddsbevis er:

1) De er lite likvide.

2) De har ofte straffer for tidlig tilbaketrekking.

3) De har typisk lavere rente enn andre typer investeringer. Hvem har den høyeste 12-måneders CD-prisen? Den høyeste 12-måneders CD-renten er for tiden 2,70 % APY, tilbudt av Ally Bank. Denne prisen er nøyaktig fra oktober 2020 og kan endres.