Bestefarsklausul

En bestefarklausul er en bestemmelse i en lov som unntar visse grupper eller individer fra lovens krav fordi de eksisterte før loven ble vedtatt. Begrepet brukes vanligvis i referanse til lover som pålegger nye begrensninger eller krav, for eksempel reguleringslover eller byggekodeforskrifter.

For eksempel kan en by vedta en lov som krever at alle nye virksomheter skal få en spesiell tillatelse for å kunne drive virksomhet. Loven kan imidlertid unnta virksomheter som allerede eksisterte da loven ble vedtatt, eller virksomheter som kan påvise at de ligner virksomheter som eksisterte på det tidspunktet. Dette unntaket er kjent som en bestefarklausul.

Bestefar-klausuler kan brukes til å unnta bedrifter fra en rekke forskjellige forskrifter, inkludert reguleringslover, byggekodeforskrifter og miljøforskrifter. De kan også brukes til å unnta enkeltpersoner fra lover som stiller nye krav, for eksempel lover som krever at enkeltpersoner skal få en lisens for å utøve et bestemt yrke.

Bestefar-klausuler blir ofte kritisert fordi de kan skape en urettferdig fordel for bedrifter eller enkeltpersoner som er unntatt fra lovens krav. For eksempel kan virksomheter som er unntatt fra en bys reguleringslover være i stand til å operere i områder som ikke er regulert for kommersiell bruk, mens virksomheter som er underlagt reguleringslovene kanskje ikke kan operere i de samme områdene. Dette kan skape ujevne konkurransevilkår for virksomheter, og det kan gjøre det vanskelig for nye virksomheter å konkurrere med etablerte virksomheter.

Bestefar-klausuler kan også kritiseres med den begrunnelse at de kan brukes til å unnta bedrifter eller enkeltpersoner fra lover som er utformet for å beskytte offentligheten. For eksempel kan en bestefarklausul unnta bedrifter fra en bys byggekodeforskrifter, selv om disse forskriftene er utformet for å sikre sikkerheten til publikum.

Bestefar-klausuler kan også kritiseres med den begrunnelse at de kan brukes til å unnta bedrifter eller enkeltpersoner fra lover som er laget for å beskytte miljøet. For eksempel kan en bestefarklausul unnta bedrifter

Er bestefar i en juridisk term? Ja, "bestefar" er et juridisk begrep. Det refererer vanligvis til en virksomhet eller enkeltperson som er unntatt fra visse forskrifter fordi de eksisterte før implementeringen av disse forskriftene. For eksempel kan en bestefarbedrift være unntatt fra visse miljøbestemmelser som ble innført etter at virksomheten ble etablert. Hva er en bestefaravtale? En bestefaravtale er en juridisk avtale mellom en besteforelder og et barnebarn som fastslår barnebarnets rett til å arve besteforelderens eiendom. Avtalen kan også spesifisere hvordan eiendommen skal forvaltes og hvordan arven skal fordeles. Hva er en bestefarskonto? En bestefarskonto er en konto som ble opprettet før en bestemt dato og er unntatt fra visse regler og forskrifter.

Hva var quizlet for bestefarklausuler?

Bestefar-klausuler er et unntak fra en regel eller forskrift som gjør at virksomheter kan fortsette å operere under de gamle reglene selv etter at de nye reglene er på plass. Dette gjøres vanligvis for å gi virksomheter tid til å tilpasse seg de nye reglene, eller for å unngå å forstyrre eksisterende virksomheter. Hva var bestefarklausulen og hva gjorde den? Bestefarsklausulen var en forskrift som tillot virksomheter å fortsette å operere under de gamle reglene selv etter at de nye reglene trådte i kraft. Dette tillot bedrifter å unngå bryet og kostnadene ved å overholde de nye reglene. Bestefarsklausulen ble imidlertid etter hvert faset ut, og virksomheter er nå pålagt å overholde de nye reglene.