Bestefarsklausul

En bestefarklausul er en bestemmelse i en lov som unntar visse grupper eller individer fra lovens krav fordi de eksisterte før loven ble vedtatt. Begrepet brukes vanligvis i referanse til lover som pålegger nye begrensninger eller krav, for eksempel reguleringslover eller byggekodeforskrifter. For eksempel kan en by vedta en lov som krever at alle nye … Les mer

Hva er penger

Selv om vi alle vet hva penger er, er det ikke like lett å gi en klar og presis definisjon av dette begrepet som å identifisere det. På en enkel måte kan vi definere ordet penger som sedler og mynter som vi bruker for å oppfylle betalingsforpliktelsene våre. Historisk stammer ordet penger fra det latinske … Les mer

Kategorier P