Spot Price Definition

Spotprisen er gjeldende markedspris for en råvarekontrakt. Det er prisen som en råvarekontrakt kan kjøpes eller selges til for umiddelbar levering. Spotprisen svinger gjennom dagen ettersom markedsforholdene endres.

Hva er enkle ord i spotmarkedet?

Spotmarkedet er markedet der spotkontrakter omsettes. En spotkontrakt er en kontrakt for kjøp eller salg av et finansielt instrument eller en vare for levering på spotdatoen, som vanligvis er to virkedager etter handelsdatoen.

Spotmarkedet kan sammenlignes med futuresmarkedet, der kontrakter handles for levering på et fremtidig tidspunkt. Terminmarkedet brukes til sikringsformål, så vel som til spekulasjoner. I terminmarkedet handles kontrakter på en børs, og prisene settes av markedet. I spotmarkedet settes prisene av de enkelte markedsaktørene.

Spotmarkedet er det største og mest likvide markedet i verden. Det er også det viktigste markedet for internasjonal handel med valutaer.

Hvordan handler du i spotmarkedet?

Valutamarkedet (også kjent som FX eller forex) er et globalt desentralisert marked for handel med valutaer. Dette markedet bestemmer valutakursen. Den inkluderer alle aspekter ved kjøp, salg og utveksling av valuta til gjeldende eller fastsatte priser. Når det gjelder handelsvolum, er det det klart største markedet i verden, etterfulgt av kredittmarkedet.

Hovedaktørene i dette markedet er de større internasjonale bankene. Finanssentre rundt om i verden fungerer som ankere for handel mellom et bredt spekter av ulike typer kjøpere og selgere døgnet rundt, med unntak av helgene. Siden valutaer alltid handles i par, setter ikke valutamarkedet en valutas absolutte verdi, men bestemmer heller dens relative verdi ved å sette markedsprisen på en valuta hvis den betales med en annen. Eks: 1 USD er verdt X CAD, eller CHF, eller JPY osv.

Valutamarkedet fungerer gjennom finansinstitusjoner, og opererer på flere nivåer. Bak kulissene henvender bankene seg til et mindre antall finansfirmaer kjent som "forhandlere", som er aktivt involvert i store mengder valutahandel. De fleste valutaforhandlere er banker, så dette bak-kulissene markedet kalles noen ganger "interbankmarkedet" (selv om noen få forsikringsselskaper og andre typer finansfirmaer er involvert). Handler mellom valutaforhandlere kan være svært store, og involvere hundrevis av millioner av dollar. På grunn av suverenitetsspørsmålet når det involverer to valutaer, har Forex liten (om noen) tilsynsenhet som regulerer handlingene sine.

Valutamarkedet bistår internasjonal handel og investeringer ved å muliggjøre valutakonvertering. For eksempel tillater det en bedrift i USA å importere varer fra EU-medlemsstater, spesielt medlemmer av eurosonen, og betale euro, selv om inntekten er i amerikanske dollar. Den støtter også direkte spekulasjon og evaluering i forhold til verdien av valutaer og carry trade-spekulasjon, basert på differanserenten mellom to valutaer.

I en typisk valutatransaksjon

Hva er forskjellen mellom spotmarked og terminmarked?

Spotmarkedet er et marked for umiddelbar levering av en råvare eller verdipapir, mens terminmarkedet er et marked for fremtidig levering av en råvare eller verdipapir. Hovedforskjellen mellom de to markedene er at spotmarkedet er for umiddelbar levering, mens terminmarkedet er for fremtidig levering.

I spotmarkedet leveres varen eller verdipapiret umiddelbart, mens i terminmarkedet leveres varen eller verdipapiret på et senere tidspunkt. Terminmarkedet brukes til å sikre seg mot prisbevegelser i spotmarkedet, da prisen på en vare eller verdipapir i terminmarkedet er fast.

For eksempel, hvis et selskap forventer å trenge en viss mengde av en råvare i fremtiden, kan det inngå en kontrakt i terminmarkedet om å kjøpe varen til en fast pris. Dette beskytter selskapet mot eventuelle prisbevegelser i spotmarkedet, da prisen er fast.

Hva betyr spotpris for gull?

Gull spotpris er prisen på gull som for tiden handles i markedet. Det er prisen som gull kjøpes og selges til i spotmarkedet. Spotmarkedet er et marked hvor råvarer, som gull, omsettes for umiddelbar levering. Spotprisen på gull er oppgitt i amerikanske dollar per troy unse.

Hvem setter spotprisen?

Spotprisen på et verdipapir er prisen som verdipapiret for tiden handles til. Det er prisen en kjøper og selger er enige om å handle verdipapiret til, og det er prisen som brukes til å beregne verdien av en futureskontrakt.Spotprisen er satt av markedet, og det er prisen du ville betalt hvis du skulle kjøpe verdipapiret i dag.