Ba1/BB+

Begrepet "Ba1/BB+" er en rating tildelt et rentepapir av Moody's Investors Service. «Ba1»-ratingen indikerer at verdipapiret vurderes å være av høy kredittkvalitet, men er utsatt for moderat kredittrisiko. «BB+»-ratingen indikerer at verdipapiret vurderes å ha god kredittkvalitet, men er utsatt for moderat kredittrisiko. Hva er en god S&P-rating? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom den "gode" S&P-ratingen for en bestemt renteinvestering vil avhenge av investorens spesifikke omstendigheter og mål. Som en generell veiledning anses imidlertid en investering med en S&P-rating på AA eller høyere generelt å være av høy kvalitet, og derfor et godt investeringsalternativ.

Hva betyr P i Moody-vurdering?

"P" i Moody's rating for obligasjoner står for "prospekt". "R" står for "revidert". "C" står for "konfidensielt".

Moody's rangerer obligasjoner på en skala fra Aaa til C, der Aaa er den høyeste kvaliteten og C den laveste. "P"-betegnelsen betyr at ratingen er basert på informasjon i obligasjonens prospekt, og "R"-betegnelsen betyr at ratingen er basert på informasjon som er revidert siden prospektet ble utstedt. "C"-betegnelsen betyr at vurderingen er basert på konfidensiell informasjon som Moody's ikke har offentliggjort.

Hva betyr en B3-kredittvurdering?

En B3-kredittvurdering fra Moody's Investors Service indikerer at et selskap eller en statlig enhet anses å være en spekulativ investering, og er derfor underlagt et høyere nivå av kredittrisiko. Dette betyr at det er større sjanse for at låntaker misligholder sine gjeldsforpliktelser, og kreditorer vil oppleve tap av hovedstol. Hva er BB plus-vurdering? BB plus er en rating tildelt et rentepapir av et kredittvurderingsbyrå. Ratingen indikerer at verdipapiret er av høy kredittkvalitet, men er utsatt for moderat kredittrisiko.

Hvorfor kalles S&P 500 Standard and Poor?

Standard & Poor's 500, eller ganske enkelt S&P 500, er en amerikansk aksjemarkedsindeks basert på markedsverdiene til 500 store selskaper som har ordinære aksjer notert på NYSE eller NASDAQ. S&P 500-indekskomponentene og deres vekting bestemmes av S&P Dow Jones-indeksene. Den skiller seg fra andre amerikanske aksjemarkedsindekser, som Dow Jones Industrial Average eller Nasdaq Composite-indeksen, på grunn av dens mangfoldige valgkrets og vektingsmetodikk.

Indeksen vedlikeholdes av Standard & Poor's, en avdeling av S&P Global. S&P 500 ble lansert i 1957.

Navnet "Standard & Poor's" er en historisk referanse til de to opprinnelige medgründerne av selskapet: Henry Varnum Poor og John Caspar Wilder.