Høyrenteobligasjoner: definisjon, typer og investeringsstrategier

Hva er høyrenteobligasjoner?

High yield-obligasjoner er en type obligasjoner som gir høyere avkastning enn andre obligasjoner. De er også kjent som useriøse obligasjoner.

Hvordan kan du investere i høyrenteobligasjoner?

Du kan investere i high yield-obligasjoner gjennom en megler.

Hva er de 5 egenskapene til obligasjoner?

1.
Obligasjoner er en type gjeldssikkerhet, der utstederen (vanligvis en regjering eller et selskap) godtar å betale innehaveren en fast rente for en bestemt tidsperiode. Eieren av obligasjonen låner faktisk ut penger til utstederen, og har rett til å motta periodiske rentebetalinger samt tilbakebetaling av hovedstolen når obligasjonen forfaller.

2.
Obligasjoner utstedes vanligvis i pålydende verdier på 1000 dollar, og rentebetalingene gjøres vanligvis halvårlig.

3.
Obligasjoner har typisk en fast rente, som betyr at utstederen godtar å betale innehaveren en viss prosentandel av obligasjonens pålydende verdi hvert år.

4.
Obligasjoner har vanligvis en fast forfallsdato, som er datoen da utstederen av obligasjonen godtar å tilbakebetale innehaveren av lånets hovedstol.

5.
Obligasjoner omsettes vanligvis på annenhåndsmarkeder, for eksempel obligasjonsmarkedet, hvor investorer kan kjøpe og selge obligasjoner.

Hva er høyrenterente?

Rentepapirer er gjeldsinstrumenter som betaler en fast rente over en bestemt tidsperiode. Vanlige typer rentepapirer inkluderer obligasjoner, statskasseveksler og CD-er.

Høyrentende rentepapirer er de som gir en høyere rente enn tradisjonelle rentepapirer. Denne høyere rentesatsen kommer imidlertid med en høyere grad av risiko, da det er større sjanse for at utstederen misligholder gjelden.

For investorer som ser etter høyere avkastning, kan høyrentepapirer være et godt alternativ. Det er imidlertid viktig å nøye vurdere risikoene som er involvert før du investerer.

Når kan du kjøpe høyrenteobligasjoner?

Høyrenteobligasjoner er en type bedriftsobligasjoner som typisk har en høyere rente enn andre obligasjoner, på grunn av økt risiko for mislighold. Disse obligasjonene er ofte utstedt av selskaper med lavere kredittvurdering, og som sådan anses de for å være investeringer med høyere risiko.

Høyrenteobligasjoner kan kjøpes gjennom en megler når som helst. Det er imidlertid viktig å merke seg at disse obligasjonene ofte er mer volatile enn andre typer obligasjoner, og som sådan kan prisene deres svinge betydelig. Som sådan er det viktig å rådføre seg med en finansiell rådgiver før du investerer i høyrenteobligasjoner.

Hva er de tre typene statsobligasjoner?

De tre typene statsobligasjoner er:

1. Statskasseveksler - disse er kortsiktige obligasjoner med løpetid på ett år eller mindre. De utstedes med rabatt til pålydende og forfaller til pari.

2. Statsobligasjoner - disse har en løpetid på to til ti år. De utstedes også med rabatt til pålydende, men betaler periodiske rentebetalinger til de forfaller til pari.

3. Statsobligasjoner - disse har en løpetid på mer enn ti år. De utstedes med rabatt til pålydende og betaler periodiske rentebetalinger til de forfaller til pari.

Hva er forskjellen mellom investeringsgrad og høyavkastning?

Forskjellen mellom investment grade og high yield er at investment grade er en betegnelse som gis til gjeld som er av høy kredittkvalitet, mens high yield er en betegnelse som gis til gjeld som har lavere kredittkvalitet.

Gjeld med investeringsgrad er gjeld som er gitt en rating på BBB- eller høyere av Standard & Poor's, eller Baa3 eller høyere av Moody's. Denne gjelden anses å være av høy kredittkvalitet og er derfor mindre risikofylt.

Høyavkastende gjeld er gjeld som gis en rating på BB+ eller lavere av Standard & Poor's, eller Ba1 eller lavere av Moody's. Denne gjelden anses å være av lavere kredittkvalitet og er derfor mer risikabel.