Ba1/BB+

Begrepet «Ba1/BB+» er en rating tildelt et rentepapir av Moody’s Investors Service. «Ba1»-ratingen indikerer at verdipapiret vurderes å være av høy kredittkvalitet, men er utsatt for moderat kredittrisiko. «BB+»-ratingen indikerer at verdipapiret vurderes å ha god kredittkvalitet, men er utsatt for moderat kredittrisiko. Hva er en god S&P-rating? Det er ikke noe entydig svar på … Les mer