Minst foretrukne kollegaskala

Skalaen Least-Preferred Coworker (LPC) er et mål på en persons mellommenneskelige stil. Skalaen ble utviklet av psykolog Robert R. Blake og hans kolleger på slutten av 1950-tallet og har blitt mye brukt i forskning på lederskap og organisasjonsatferd. LPC-skalaen består av en rekke utsagn om hvordan respondenten foretrekker å samhandle med andre. Respondenten blir bedt … Les mer

Hva er et kontantoppgjør?

Et kontantoppgjør er en type finansiell transaksjon der to parter blir enige om å bytte kontanter i henhold til vilkårene i en kontrakt. Kontrakten kan være for kjøp eller salg av verdipapirer, råvarer eller andre eiendeler, eller det kan være en derivatkontrakt. Derivatkontrakter er finansielle instrumenter hvis verdi er basert på ytelsen til en annen … Les mer

Credit Default Swap Index (CDX)

En kredittmisligholdsbytteindeks (CDX) er et kredittderivat som brukes til å styre risiko og spekulere i kredittverdigheten til en gruppe selskaper. Det er en kredittmisligholdsswap på en kurv av kredittmisligholdsswapper, og handles på Chicago Mercantile Exchange (CME). En CDX-kontrakt er et kredittderivat der kjøperen betaler en premie til selgeren, og i bytte samtykker selgeren til å … Les mer