Black-Scholes-modellen

Black-Scholes-modellen er en modell for aksjekursbevegelse som antar at aksjekursene beveger seg i en tilfeldig vandring. Denne modellen brukes til å prise opsjoner og andre derivater. Hva er den beste prismodellen for alternativer? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, siden det finnes en rekke forskjellige prismodeller tilgjengelig, hver med sine egne fordeler … Les mer

Hva er en konsertøkonomi?

Gig-økonomien er et arbeidsmarked preget av utbredelsen av korttidskontrakter eller frilansarbeid i motsetning til faste jobber. Gig-økonomi-arbeidere betales vanligvis per oppgave, prosjekt eller jobb, og mottar ikke tradisjonelle ansattefordeler som betalt fri eller helseforsikring. Begrepet «gig-økonomi» brukes ofte for å beskrive den økende trenden med personer som jobber i kortsiktige, kontraktsbaserte jobber. Mens gig-økonomien kan … Les mer

Retail Fund Definisjon

Et detaljfond er en type aksjefond som gjøres tilgjengelig for individuelle investorer gjennom meglere og andre finansielle mellommenn. Detaljhandelsfond er vanligvis åpne, noe som betyr at de kan kjøpes og selges på daglig basis. Begrepet «retailfond» brukes i motsetning til «institusjonelt fond», som refererer til verdipapirfond som kun gjøres tilgjengelig for store investorer, som pensjonsfond, … Les mer