Hva er ubegrenset ansvar, og hvilke virksomheter har det?

Hva er ubegrenset ansvar, og hvilke virksomheter har det? Hvordan beskriver du et ubegrenset selskap? Et ubegrenset selskap er et selskap som ikke har en begrensning på hvor mye penger det kan hente inn gjennom egenkapitalfinansiering. Denne typen selskaper kan utstede et ubegrenset antall aksjer til investorer, noe som gjør det attraktivt for investorer som … Les mer

Marginal skattesats: hva det er, hvordan beregne det

. Marginal skattesats: hva det er og hvordan det beregnes. Hva er definisjonen på en quizlet med marginalskattesatser? En marginal skattesats er skattesatsen som gjelder for den siste dollaren i inntekt opptjent. Marginalskattesatsen kan brukes på en persons inntekt, selskapsinntekt eller andre skatter. Hvordan beregner du maksimal marginalskattesats? Maksimal marginalskattesats er den høyeste skattesatsen som … Les mer

Forstå attributtprøvetaking

Attributtutvalg er en statistisk metode som brukes til å utlede verdien av en populasjonsparameter basert på et tilfeldig utvalg av observasjoner. Ved attributtprøvetaking er populasjonen delt inn i to grupper: de som har egenskapen av interesse, og de som ikke har det. Det tas deretter et tilfeldig utvalg fra hver gruppe, og andelen observasjoner i … Les mer