Nøkkelpersonforsikring: Hva det er, hvor mye det koster, og de forskjellige typene

Nøkkelpersonforsikring er en type livsforsikring som gir økonomisk beskyttelse til en virksomhet ved en nøkkelansatts død. En nøkkelmedarbeiders død kan ha betydelig økonomisk innvirkning på en virksomhet, og nøkkelpersonforsikring kan bidra til å redusere denne risikoen. Nøkkelpersonforsikring kan kjøpes av bedrifter av alle størrelser, og prisen på polisen vil variere avhengig av faktorer som alder … Les mer

Hva er ubegrenset ansvar, og hvilke virksomheter har det?

Hva er ubegrenset ansvar, og hvilke virksomheter har det? Hvordan beskriver du et ubegrenset selskap? Et ubegrenset selskap er et selskap som ikke har en begrensning på hvor mye penger det kan hente inn gjennom egenkapitalfinansiering. Denne typen selskaper kan utstede et ubegrenset antall aksjer til investorer, noe som gjør det attraktivt for investorer som … Les mer

Business Avbruddsforsikring

Avbruddsforsikring er en type forsikring som kan bidra til å beskytte virksomheten din dersom den blir tvunget til å stenge eller stanse driften på grunn av en dekket hendelse. Denne typen dekning kan bidra til å dekke tapte inntekter og utgifter, samt de ekstra kostnadene du kan pådra deg for å få virksomheten i gang … Les mer

Kostnad, forsikring og frakt (CIF) Definisjon, regler og eksempel

Kostnad, forsikring og frakt (CIF): Definisjon, regler og eksempel. Hvordan fungerer CIF-forsikring? CIF-forsikring er en type forsikring som dekker kostnadene for varer som er skadet eller tapt under transport. Denne typen forsikring brukes vanligvis av virksomheter som sender varer til kunder eller klienter. Forsikringen vil erstatte virksomheten for varene som er skadet eller tapt. Hva … Les mer

Underwriter Syndicate

En gruppe forsikringsgivere som godtar å tegne en ny utstedelse av verdipapirer. Hvordan danner du et syndikat? Et syndikat er en gruppe individer eller organisasjoner som slår sammen ressursene sine for å oppnå et felles mål. I forsikringssammenheng er et syndikat en gruppe forsikringsselskaper som kommer sammen for å dele risikoen ved å forsikre en … Les mer