Hvordan en bookie tjener penger

Begrepet «Hvordan en bookie tjener penger» er et begrep som brukes for å beskrive måten en bookie tjener sin inntekt på. En bookie vil typisk tjene inntektene sine ved å ta en prosentandel av det totale pengebeløpet som satses på en begivenhet. For eksempel, hvis en bookie skulle ta 5 % provisjon på alle pengene … Les mer

Hva er C2C eller forbruker til forbruker?

Betydningen av C2C (forbruker til forbruker) refererer til en forretningsmodell på internett som har som mål å knytte sluttbrukeren kommersielt til en annen sluttbruker. Det brukes hovedsakelig innen e-handel å utføre transaksjoner. Hva er forbruker til forbruker? En bredere definisjon av C2C vil omfatte markedsføring av tjenester og produkter mellom enkeltpersoner. Denne modellen har vokst … Les mer

Kategorier c