Hva var en fleksibel betalings-ARM?

Et boliglån med justerbar rente (ARM) med en månedlig betaling som kan endres, basert på endringer i indeksen som brukes til å beregne renten. Betalingen kan øke eller reduseres, men vil aldri øke mer enn den fullt indekserte satsen pluss marginen. Hva skjer etter en 7 års ARM? Forutsatt at du refererer til en 7/1 … Les mer

Empirisk regel: Definisjon, formel, eksempel, hvordan den brukes

Empirisk regel: Definisjon, formel, eksempel Den empiriske regelen er en statistisk regel som sier at for en normalfordeling vil gjennomsnittet, medianen og modusen alle falle innenfor ett standardavvik fra hverandre. I tillegg vil 68 % av dataene falle innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet, 95 % av dataene vil falle innenfor to standardavvik fra gjennomsnittet, og … Les mer

Hva er en dagarbeider?

Dagsarbeideren er den som jobber en dag og får lønn. Dagen refererer til en arbeidsdag. Dagarbeidere jobber og får lønn basert på arbeidstiden de gjør. Konseptet med dagarbeider er mer vanlig å brukes av de som er dedikert til feltet eller landbrukssektoren, men i så fall vil også sesongarbeiderkonseptet være. Begrepet utvides for de som … Les mer

Kategorier A