Hva er en reinvesteringsrente?

Reinvesteringsrenten er renten opptjent på nyinvestert hovedstol i et rentepapir. Reinvesteringsrenten er viktig for renteinvestorer fordi den direkte påvirker avkastningen på investeringen deres. La oss for eksempel si at en investor kjøper en obligasjon på $1000 med en kupong på 5 % og en 5 % avkastning til forfall. Investoren vil motta $50 i rentebetalinger … Les mer

Breakout Trader Definisjon

En breakout trader er en type teknisk trader som går inn i handler når prisen på en eiendel bryter ut over et motstandsnivå eller under et støttenivå. Breakout-handlere bruker vanligvis tekniske indikatorer for å identifisere breakout-muligheter. Noen vanlige indikatorer inkluderer glidende gjennomsnitt, Bollinger Bands og momentumindikatorer. Breakout-handlere vil ofte sette et målprisnivå som de vil … Les mer

Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler er en gruppe som tilhører alle selskaper, og som forblir i den i mer enn ett år. Det er en del av eiendelen og vises i situasjonsbalanse av et selskap. Anleggsmidler er en spesiell del av virksomheten. De er holdbare og ikke veldig flytende, siden det tar tid å konvertere dem til penger. Som … Les mer

Kategorier A