Datert dato

Datert dato er dagen da et verdipapir første gang omsettes i annenhåndsmarkedet. For de fleste verdipapirer er datoen den samme som oppgjørsdatoen. For noen verdipapirer er imidlertid datoen forskjellig fra oppgjørsdatoen. Datert dato brukes til å bestemme rentebetalingsdato og forfallsdato. Når du selger en obligasjon får du påløpte renter? Når du selger en obligasjon, vil … Les mer

Hva er en kapitalnota?

En kapitalseddel er et gjeldspapir utstedt av et selskap for å skaffe kapital. Kapitalnotater har vanligvis en forfallsdato på fem til syv år og betaler renter halvårlig. Inntektene fra salg av kapitalsedler brukes vanligvis til å finansiere arbeidskapitalbehov eller til å finansiere kapitalutgifter. Er kapitalsedler en god investering? Kapitalsedler er en type gjeldssikkerhet som vanligvis … Les mer