Utgiftsforhold

Et utgiftsforhold er et mål på hvor mye et selskap bruker på driftskostnader i forhold til dets samlede inntekter. Dette forholdet brukes til å vurdere hvor effektivt et selskap drives og kan brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje. Et lavere kostnadsforhold indikerer et mer effektivt selskap. Hva betyr TER? TER er et akronym … Les mer

Hva er en byggepant?

En byggepant er et rettskrav som en entreprenør, underentreprenør eller leverandør kan fremme mot en eiendomseier for å sikre betaling for arbeid som er utført på eiendommen. Byggepant er også noen ganger referert til som «mekanikkpant.» For at det skal kunne legges byggepant på en eiendom, må entreprenøren, underentreprenøren eller leverandøren først gi eiendomsbesitter en … Les mer