Politisk risikoforsikring

Politisk risikoforsikring (PRI) er forsikring som beskytter virksomheter mot tap på grunn av en rekke politiske risikoer, som ekspropriasjon, konfiskering, tvangsforlatelse og politisk vold. PRI kjøpes vanligvis av selskaper som investerer i eller driver virksomhet i utviklingsland, hvor risikoen anses å være høyere. Forsikringen kan dekke både direkte og indirekte tap, og kan brukes til … Les mer

Racketeering: Betydning, typer og eksempler

Hva er Racketeering? Racketeering er et begrep som brukes for å beskrive ulovlige eller uetiske aktiviteter utført for økonomisk vinning. Eksempler på utpressing inkluderer bestikkelser, hvitvasking av penger og svindel. Hva er utpressing og hvitvasking av penger? Racketeering refererer generelt til kriminelle aktiviteter som utføres som en del av en pågående virksomhet, for eksempel bestikkelser, … Les mer

Belastende kontrakt

En tapsgivende kontrakt er en kontrakt der den ene parten må bære et uforholdsmessig høyt risikonivå i forhold til den andre parten, eller hvor kostnadene ved å utføre kontrakten overstiger de økonomiske fordelene som forventes å mottas. Slike kontrakter er ofte ulønnsomme, og kan til og med føre til tap. Tyngende kontrakter kan oppstå i … Les mer