Hva vil det si å være økonomisk kriminelt?

Når en person eller bedrift er økonomisk kriminelt, betyr det at de har unnlatt å foreta betalinger i tide. Dette kan referere til en rekke forskjellige typer betalinger, inkludert, men ikke begrenset til: -Rekninger -Lån -Boliglån -Skatter Å være økonomisk skyldig kan ha alvorlige konsekvenser, inkludert men ikke begrenset til: – Skade på kredittscore – … Les mer

Bollinger-bånd: Beregning og indikasjoner

. Bollinger-bånd: Hvordan beregne og hva de indikerer Hvordan beregner du Bollinger-bånd? Bollinger Bands® er et teknisk analyseverktøy som består av et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) og to øvre og nedre bånd. De øvre og nedre båndene er typisk 2 standardavvik (SD) over henholdsvis SMA. Bollinger Bands kan brukes til å identifisere markedsforhold som overkjøpt/oversolgt … Les mer

Retention Ratio Definisjon

Oppbevaringsforholdet er et finansielt forhold som måler prosentandelen av inntektene som beholdes av et selskap etter utbetaling av utbytte. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps resultat etter skatt med mengden utbytte som utbetales. Oppbevaringsforholdet er viktig for investorer å vurdere et selskaps økonomiske helse og utbyttebærekraft. Et høyt oppbevaringsforhold indikerer at et selskap beholder … Les mer