Hva er en ugjenkallelig begunstiget?

En ugjenkallelig begunstiget er noen som er utpekt av forsikringstakeren til å motta dødsfordelen fra en livsforsikring. Betegnelsen er ugjenkallelig, noe som betyr at den ikke kan endres uten mottakerens samtykke. Dette i motsetning til en gjenkallelig begunstiget, som når som helst kan endres av forsikringstaker. Hovedfordelen med en ugjenkallelig begunstiget er at den gir … Les mer

Hva er verdsettelse?

Verdivurdering er prosessen med å bestemme nåverdien av en eiendel. Den vanligste metoden for verdsettelse er å bruke eiendelens markedsverdi, som er prisen eiendelen ville oppnådd dersom den ble solgt på det åpne markedet. Andre metoder for verdsettelse inkluderer eiendelens egenverdi, som er verdien som eiendelen ville hatt dersom den ikke ble handlet på det … Les mer

Hva er ESG-investering?

Hva er ESG-investering? Hvorfor bruker vi SRi foran navn? Det er en rekke grunner til at investorer kan velge å bruke SRi foran navn. En grunn er at de tror at selskaper som er sosialt ansvarlige har større sannsynlighet for å lykkes økonomisk på lang sikt. En annen grunn er at investorer kan tro at … Les mer