Trust Deed

Et tillitsbrev er en type pantelån der eiendomsretten til eiendommen innehas av en bobestyrer på vegne av låntakeren. Forvalteren er vanligvis en bank eller annen finansinstitusjon. Tillitsskjøtet gir långiveren visse rettigheter i tilfelle låntakeren misligholder lånet, inkludert retten til å selge eiendommen og bruke inntektene til å betale ned lånet. Hva er et overdragelsesskjøte? Et … Les mer

ILS

ILS er en forkortelse for Israeli Shekel. Den israelske shekel er Israels offisielle valuta. En israelsk sekel er delt inn i hundre agorot. Kan forex være en fulltidsjobb? Ja, forex kan være en fulltidsjobb hvis du er villig til å bruke tiden og innsatsen som kreves for å lykkes med det. Det er imidlertid viktig … Les mer

Relative Vigor Index (RVI) Definisjon

Relative Vigor Index (RVI) er en momentumoscillator som måler overbevisningen om prisbevegelser. Indeksen svinger mellom 0 og 100, med avlesninger over 50 som indikerer bullish momentum og avlesninger under 50 indikerer bearish momentum. RVI beregnes ved å bruke følgende formel: RVI = 100 * ( ( Lukk – Åpne ) / ( Høy – Lav … Les mer