Relative Vigor Index (RVI) Definisjon

Relative Vigor Index (RVI) er en momentumoscillator som måler overbevisningen om prisbevegelser. Indeksen svinger mellom 0 og 100, med avlesninger over 50 som indikerer bullish momentum og avlesninger under 50 indikerer bearish momentum.

RVI beregnes ved å bruke følgende formel:

RVI = 100 * ( ( Lukk - Åpne ) / ( Høy - Lav ) )

hvor:

Lukk = siste lukking pris
Åpen = siste åpningskurs
Høy = høyeste pris i perioden som analyseres
Lav = laveste pris i perioden som analyseres

Den resulterende verdien plottes deretter som en linje på et diagram , med 50-nivået som fungerer som en midtlinje.

Traders ser ofte etter avvik mellom RVI og prishandling som et potensielt tegn på en reversering. For eksempel, hvis prisen tar nye høyder, men RVI ikke klarer å gjøre det, kan dette være et tidlig tegn på at opptrenden mister momentum og en reversering kan være nært forestående. Hvordan leser du en RVI-indikator? RVI-indikatoren er en teknisk indikator som måler Relative Vigor Index. RVI-indikatoren er basert på forutsetningen om at sluttkursen på et verdipapir er en god indikator på verdipapirets momentum. RVI-indikatoren måler forskjellen mellom sluttkursen og åpningsprisen på et verdipapir og sammenligner deretter denne forskjellen med prisintervallet for verdipapiret over en spesifisert tidsperiode. RVI-indikatoren brukes til å identifisere trender og bekrefte prisbevegelser. Er RVI en ledende indikator? Relative Vigor Index (RVI) er en teknisk indikator som måler styrken til en prisbevegelse ved å sammenligne gjeldende pris med forrige pris. RVI anses som en ledende indikator fordi den kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser.

Hva er RSI i teknisk analyse?

I teknisk analyse er RSI en forkortelse for Relative Strength Index. Relative Strength Index er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI svinger mellom 0 og 100. Indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder og introdusert i hans bok fra 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

RSI beregnes ved å bruke følgende formel:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Der RS ​​= Gjennomsnittlig gevinst / gjennomsnittlig tap

RSI anses som overkjøpt når over 70 og oversolgt når under 30. Wilder anbefalte å bruke en 14-dagers RSI, men over tid har 9-dagers og 25-dagers RSI-er også vunnet popularitet.

Tolkningen av Relative Strength Index er ganske enkel. RSI varierer fra 0 til 100. Hvis RSI er under 30, anses det som oversolgt. Dette betyr at aksjen sannsynligvis vil oppleve et tilbakeslag i prisen. Hvis RSI er over 70, anses det som overkjøpt. Dette betyr at aksjen sannsynligvis vil oppleve en tilbakegang i prisen.

Relative Strength Index kan brukes som en ledende indikator for å signalisere når en aksje er overkjøpt eller oversolgt og derfor sannsynligvis vil oppleve en kursreversering. RSI kan også brukes til å bekrefte prisbevegelser. For eksempel, hvis RSI er overkjøpt og aksjekursen også tar nye høyder, kan dette være en bekreftelse på at aksjekursen faktisk er overkjøpt og en reversering er sannsynlig.

RSI er en allsidig indikator som kan brukes på en rekke forskjellige måter. Som med enhver indikator er det viktig å bruke RSI sammen med andre tekniske indikatorer og verktøy, for eksempel støtte- og motstandsnivåer, for å ta mer informerte handelsbeslutninger.

Hvordan måler du markedsstyrke?

Det er mange måter å måle markedsstyrke på, men en av de vanligste er å bruke tekniske indikatorer. Noen av de mest populære indikatorene som tradere bruker for å måle markedsstyrke er Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) og Stokastisk Oscillator.

Hver av disse indikatorene måler ulike aspekter av markedsstyrke, så det er viktig å forstå hva hver enkelt forteller deg før du tar handelsbeslutninger.

RSI er en momentumindikator som måler hvor raskt prisen på et verdipapir beveger seg opp eller ned. En lesning over 70 indikerer at markedet er overkjøpt, noe som betyr at prisen sannsynligvis vil falle snart. En lesning under 30 indikerer at markedet er oversolgt, noe som betyr at prisen sannsynligvis vil stige snart.

MACD er en trendfølgende indikator som måler forskjellen mellom to glidende gjennomsnitt. En positiv MACD indikerer at prisen sannsynligvis vil fortsette å stige, mens en negativ MACD indikerer at prisen sannsynligvis vil falle.

Den Stokastiske Oscillator er en momentumindikator som måler hvor nær prisen er høye eller laveste i den siste tiden. En lesning over 80 indikerer at markedet er overkjøpt, mens en lesning under 20 indikerer at markedet er oversolgt.

Dette er bare noen av de mange indikatorene handelsmenn kan bruke for å måle markedsstyrke. Det er viktig å eksperimentere med forskjellige indikatorer for å finne de som fungerer best for deg.

Hvordan bruker du sann styrkeindikator?

True Strength Indicator (TSI) er en teknisk indikator som brukes til å måle momentumet til et verdipapir. TSI-en beregnes ved å ta forskjellen mellom to glidende gjennomsnitt og deretter dele den med summen av de to glidende gjennomsnittene. Det resulterende tallet multipliseres deretter med 100 for å lage en prosentandel.

TSI-en kan brukes til å identifisere trender, så vel som overkjøpte og oversolgte forhold. Hvis TSI-en er over 50, er sikkerheten i en oppgående trend. Hvis TSI-en er under 50, er sikkerheten i en nedadgående trend. Hvis TSI-en er over 70, anses verdipapiret som overkjøpt, og hvis TSI-en er under 30, anses verdipapiret som oversolgt.

TSI-en kan også brukes til å generere kjøps- og salgssignaler. Et kjøpssignal genereres når TSI-en krysser over 50 nedenfra. Et salgssignal genereres når TSI-en krysser under 50 ovenfra.