Forstå opplevd verdi

Opplevd verdi er verdien som en kunde mener et produkt eller en tjeneste har. Dette kan være forskjellig fra den faktiske verdien av produktet eller tjenesten. Opplevd verdi er viktig for virksomheter fordi den kan påvirke hvor mye kunder er villige til å betale for et produkt eller en tjeneste. Bedrifter kan øke opplevd verdi … Les mer

Hva er responsforsinkelse?

Responsetterslep er hvor lang tid det tar for et lands regjering å gjenkjenne og reagere på et økonomisk problem. Dette kan være et alvorlig problem fordi når regjeringen tar grep, kan problemet allerede ha forårsaket alvorlig skade på økonomien. Hvordan påvirker innvendige etterslep og etterslep utenfor pengepolitikken? Innvendige etterslep er tiden det tar før effekten … Les mer

Lojalitetsplikten: Hva alle bør vite

Lojalitetsplikten: Hva alle trenger å vite Hva betyr lojalitetsplikt i næringslivet? Lojalitetsplikten er en tillitsplikt som krever at bedriftseiere og ansatte handler i selskapets beste. Denne plikten inkluderer å unngå interessekonflikter, selvhandel og andre aktiviteter som kan skade selskapet. Lojalitetsplikten er en viktig del av eierstyring og selskapsledelse og er avgjørende for å opprettholde tilliten … Les mer