Forstå opplevd verdi

Opplevd verdi er verdien som en kunde mener et produkt eller en tjeneste har. Dette kan være forskjellig fra den faktiske verdien av produktet eller tjenesten. Opplevd verdi er viktig for virksomheter fordi den kan påvirke hvor mye kunder er villige til å betale for et produkt eller en tjeneste. Bedrifter kan øke opplevd verdi … Les mer

Markedssegmentering: Definisjon, eksempel, typer, fordeler

Markedssegmentering: Definisjon, eksempler, typer, fordeler Hva er fordelene med markedssegmentering? Markedssegmentering er prosessen med å dele et marked inn i mindre, mer håndterbare grupper. Fordelene med markedssegmentering inkluderer: 1. Gir bedrifter mulighet til bedre å målrette sine markedsføringstiltak: Ved å segmentere markedet sitt kan bedrifter mer nøyaktig målrette sine markedsføringstiltak mot grupper av forbrukere som … Les mer

First Mover Advantage: Hva det betyr og eksempler

First Mover: Hva det betyr og dens fordeler Er Tesla en first mover? Tesla Motors er ikke en first mover i bilindustrien. Selskapet ble grunnlagt i 2003, og den første Tesla-bilen ble ikke produsert før i 2008. Tesla Roadster var den første masseproduserte elbilen som brukte litium-ion battericeller og det første kjøretøyet solgt av Tesla. … Les mer

Hvordan utføre markedsundersøkelser, typer og eksempler

Hvordan utføre markedsundersøkelser og typer markedsundersøkelser. Hva er de tre hovedtypene for markedsundersøkelser? De tre hovedtypene markedsundersøkelser er primær, sekundær og tertiær. Primær markedsundersøkelse er data som samles inn direkte fra kunder gjennom undersøkelser, intervjuer, fokusgrupper eller andre metoder. Denne typen forskning brukes til å samle informasjon om kundenes behov, ønsker og preferanser. Sekundær markedsundersøkelse … Les mer