Bank Administration Institute (BAI)

Bank Administration Institute (BAI) er en profesjonell forening som representerer interessene til banknæringen. Medlemmene inkluderer banker av alle størrelser og typer, samt andre finansinstitusjoner. BAI tilbyr utdanningsressurser, nettverksmuligheter og talsmann på vegne av medlemmene. Hva er BAI-eksport? Bank Administration Institute (BAI) er en bransjeforening for finansnæringen. BAI tilbyr et forum for nettverksbygging, faglig utvikling og … Les mer

Hva er en garantert investeringskontrakt (GIC)?

En garantert investeringskontrakt, eller GIC, er en type investering som tilbyr en garantert avkastning over en fast periode. GIC-er utstedes vanligvis av banker, kredittforeninger og forsikringsselskaper. GIC-er er et populært valg for investorer som leter etter en trygg og sikker måte å investere pengene sine på. De tilbyr en garantert avkastning, noe som betyr at … Les mer

Hva netto aktivaverdi per aksje betyr for ETFer og verdipapirfond

Netto aktivaverdi (NAV) per aksje er verdien av et selskaps eiendeler delt på antall aksjer i utestående aksjer. NAV kan brukes til å måle resultatene til et selskap eller aksjefond, samt det totale markedet. For ETFer og verdipapirfond er NAV markedsverdien av fondets aktiva delt på antall utestående aksjer. NAV beregnes ved å ta markedsverdien … Les mer

Zero-Beta Portfolio

En null-beta-portefølje er en portefølje som består av en blanding av investeringer som har en kombinert beta på null. Beta er et mål på et verdipapirs volatilitet i forhold til markedet. Et verdipapir med en beta på 1 er like volatilt som markedet, mens et verdipapir med en beta på 2 er dobbelt så volatilt … Les mer

Hva er viralitet?

Når vi snakker om viralitet, viser vi til en modus for indirekte overføring av informasjon over Internett. Kjennetegnet ved viralitet er at overføringer multipliserer på kort tid. Innholdsviralitet Slik viralitet er basert på det faktum at mottakerne av informasjonen i sin tur kan overføre den til sitt respektive publikum; medlemmene av disse i sin tur … Les mer

Kategorier V