Retail Banking: Hva det er, ulike typer og vanlige tjenester

Hva er detaljbanktjenester? Hva er de forskjellige typene personbanktjenester? Hva er noen vanlige tjenester som tilbys av detaljbanker? Hva er 3 tjenesteprodukter som tilbys av detaljbanker? 1. Brukskontoer: En brukskonto er en bankkonto hvor kundene kan sette inn og ta ut penger etter behov. Kunder kan bruke sin brukskonto til å skrive sjekker, foreta kjøp … Les mer

Put Ratio Backspread Definisjon

En put ratio backspread er en opsjonshandelsstrategi som brukes når en trader tror at en aksje vil oppleve en betydelig kursbevegelse, men er usikker på retningen. Handelen innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge et høyere antall salgsopsjoner med en lavere innløsningspris. Håpet er at aksjen vil gjøre et stort nok trekk til at traderen … Les mer

Hva er logistikk?

Begrepet logistikk omfatter de forskjellige operasjonene som utføres for å sikre at en artikkel når forbrukeren fra det punktet der materialer, går gjennom andre faser som produksjonsstedet. Definisjonen av logistikk er nært knyttet til lagring, transport og distribusjon av markedsvarer. Logistikkoperasjonen blir sett på som en ekstern oppgave for den primære produksjonen av en vare, … Les mer

Kategorier L