Hva er stil i å investere?

Begrepet «stil» i investering refererer vanligvis til investeringsstrategien eller -strategiene som brukes av et bestemt aksjefond. Et aksjefond kan for eksempel bruke en vekststrategi, som fokuserer på aksjer som forventes å oppleve vekst over gjennomsnittet. Alternativt kan et verdipapirfond bruke en verdistrategi, som fokuserer på aksjer som antas å være undervurdert av markedet. Det er … Les mer

Hva er markedsverdi og hvorfor betyr det noe for investorer?

Hva er markedsverdi og hvorfor er det viktig for investorer? Hva betyr markedsverdien av verdipapirer? Markedsverdien av et verdipapir er prisen som verdipapiret for tiden handles til i markedet. Denne prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel etter sikkerheten i markedet. Markedsverdien til et verdipapir kan være forskjellig fra dets egenverdi, som er den sanne verdien … Les mer

Hva er pro rata og hvordan beregner du det?

Hva er Pro Rata? Pro rata er et latinsk begrep som betyr «i proporsjon». Det brukes ofte for å beskrive hvordan noe deles opp eller fordeles basert på en prosentandel eller andel. For eksempel, hvis du deler en regning likt med tre andre personer, vil hver person betale en fjerdedel, eller 25 %, av regningen. … Les mer