Hvordan mothandel fungerer

I mothandel er to selskaper enige om å handle varer eller tjenester uten å bruke noen valuta. Vanligvis vil ett selskap levere varer eller tjenester til det andre selskapet i bytte mot varer eller tjenester av lik verdi fra det andre selskapet. I noen tilfeller kan det ene selskapet levere varer eller tjenester til det … Les mer

Defekt tittel

En mangelfull hjemmel er en eiendomsrett til fast eiendom som har ett eller flere utestående krav eller heftelser mot seg. Det betyr at hjemmelen ikke er ren og tydelig, og at eieren kan ha vanskeligheter med å selge eller overdra eiendommen. I noen tilfeller kan en mangelfull tittel til og med gjøre eiendommen uforsikrelig. Det … Les mer

Hva er regresjon?

Definisjon, beregning og eksempel. Hva er regresjon? Regresjon er en statistisk teknikk som brukes til å estimere sammenhengene mellom variabler. Den brukes til å bestemme styrken til forholdet mellom de avhengige og uavhengige variablene. Hvordan beregner du regresjonskoeffisienten? Regresjonskoeffisienten beregnes ved å ta forskjellen mellom middelverdien til den avhengige variabelen og middelverdien til den uavhengige … Les mer