Defekt tittel

En mangelfull hjemmel er en eiendomsrett til fast eiendom som har ett eller flere utestående krav eller heftelser mot seg. Det betyr at hjemmelen ikke er ren og tydelig, og at eieren kan ha vanskeligheter med å selge eller overdra eiendommen. I noen tilfeller kan en mangelfull tittel til og med gjøre eiendommen uforsikrelig. Det … Les mer