Alt-A

Alt-A er en type boliglån hvor låntaker ikke trenger å gi full dokumentasjon på inntekt og formue. Denne typen boliglån brukes ofte av låntakere som er selvstendig næringsdrivende eller har inntekt som ikke er lett etterprøvbar. Alt-A-lån har vanligvis høyere renter og gebyrer enn tradisjonelle lån. Hvilket av følgende beskriver best et lån som er … Les mer

Defekt tittel

En mangelfull hjemmel er en eiendomsrett til fast eiendom som har ett eller flere utestående krav eller heftelser mot seg. Det betyr at hjemmelen ikke er ren og tydelig, og at eieren kan ha vanskeligheter med å selge eller overdra eiendommen. I noen tilfeller kan en mangelfull tittel til og med gjøre eiendommen uforsikrelig. Det … Les mer