Kun administrative tjenester (ASO)

En ordning med kun administrative tjenester (ASO) er en type egenforsikring der et selskap inngår kontrakt med et forsikringsselskap eller tredjepartsadministrator for å håndtere skader og andre administrative tjenester, men selskapet påtar seg den økonomiske risikoen for sine ansattes helsekostnader .

ASO-planer er vanligvis bare tilgjengelige for store selskaper som er i stand til å selvforsikre. I henhold til en ASO-ordning betaler selskapet erstatningene og administrasjonsutgiftene av egne midler, og blir deretter refundert av forsikringsselskapet eller tredjepartsadministrator for en del av kravene og utgiftene.

Fordelen med en ASO-ordning er at bedriften har mer kontroll over sine helsekostnader, siden den er selvforsikrende. Ulempen er at selskapet også påtar seg mer risiko, siden det er ansvarlig for å betale alle skadene.

Hva er Aso i USAs helsevesen?

Aso er en tredjepartsadministrator (TPA) av selvfinansierte helseforsikringsplaner. Aso inngår kontrakter med arbeidsgivere for å administrere helseforsikringsplanene deres og håndtere krav. Aso tilbyr også stop-loss-forsikring for å beskytte arbeidsgivere mot store skader.

Hva er de administrative pliktene?

Det er noen viktige administrative oppgaver involvert i bedriftsforsikring:

1. poliseadministrasjon

Dette inkluderer oppgaver som å sørge for at premiene betales i tide, behandle skader og holde styr på polisefornyelser.

2. risikostyring

Dette innebærer å identifisere potensielle risikoer som selskapet kan stå overfor, og deretter utvikle strategier for å redusere disse risikoene. Dette kan inkludere kjøp av forsikringer, implementering av sikkerhetsprotokoller og så videre.

3. skadebehandling

Dette innebærer håndtering av alle aspekter av skadeprosessen, fra første innlevering til endelig løsning. Dette inkluderer samarbeid med forsikringsselskapet, skadelidte og eventuelle andre relevante parter for å sikre at kravet behandles effektivt.

4. etterlevelse av regelverk

Det finnes en rekke lover og forskrifter som gjelder for forsikringsbransjen, og det er bedriftsforsikringsteamets ansvar å sørge for at selskapet overholder dem alle. Dette inkluderer å holde seg oppdatert på endringer i loven, innlevering av nødvendige papirer og så videre.

Hva er forskjellen mellom TPA og forsikringsselskap?

TPA står for Third Party Administrator. forsikringsselskaper inngår kontrakter med TPAer for å tilby administrative tjenester for deres forsikringsplaner. TPA-industrien er regulert av statlige lover. Mange TPAer er lisensiert til å skrive forsikring i flere stater, noe som lar dem administrere selvforsikrede planer over hele landet.

Et forsikringsselskap er en profittorganisasjon som selger, tegner og administrerer forsikringsplaner.

Hva er en Cigna ASO-plan?

En Cigna ASO-plan er en selvfinansiert forsikringsplan som tilbys av Cigna, en av de største helseforsikringsleverandørene i USA. ASO står for «kun administrative tjenester», som betyr at Cigna leverer de administrative tjenestene for planen, men ikke påtar seg den økonomiske risikoen.

Med en Cigna ASO-plan kan arbeidsgivere tilpasse dekningen for å møte deres spesifikke behov, og de kan velge fra et bredt spekter av Cigna-produkter og -tjenester. Cigna tilbyr en rekke verktøy og ressurser for å hjelpe arbeidsgivere med å administrere sine ASO-planer, inkludert et online planstyringssystem, 24/7 kundeservice og en dedikert kontoansvarlig. Hva er en TPA-kontrakt? En TPA-kontrakt er en kontrakt mellom et forsikringsselskap og en tredjepartsadministrator (TPA). TPA-kontrakten skisserer vanligvis omfanget av tjenester som skal leveres av TPA, kompensasjonsordningene og styringsstrukturen for TPA-forholdet.