Påløpt utbytte

Et påløpt utbytte er et utbytte som er opptjent av aksjonærene i et selskap, men som ennå ikke er utbetalt. Dette kan skje når et selskaps utbyttebetalingsdato faller etter regnskapsårets slutt. I dette tilfellet sies utbyttet å være «påløpt» til det utbetales til aksjonærene. Hva er klassifiseringen av utbytte? Det er flere forskjellige typer utbytte … Les mer

Going-Concern Verdi Definisjon

Verdidefinisjonen for fortsatt drift er et mål på et selskaps evne til å fortsette som fortsatt drift. Den beregnes ved å trekke fra nåverdien av selskapets likvidasjonsverdi fra selskapets verdi som fortsatt drift. Verdidefinisjonen for fortsatt drift brukes til å måle en bedrifts økonomiske helse og er en viktig faktor for å verdsette en bedrift. … Les mer

Hva er fintech?

Fintech er forkortelsen på engelsk for ordene finansiell teknologi eller finansiell teknologi på spansk. Fintech er navnet på den nye finansnæringen knyttet til bruk av teknologi. Navnet fintech definerer økonomiske applikasjoner, produkter eller tjenester som bruker Internett eller ny teknologi i samspillet med brukerne. Derfor er fintech-selskaper basert på en ny måte å se på … Les mer

Kategorier F

Hva er krise?

Betydningen av krise innen economía refererer til periodene det finansielle systemet gjennomgår en delikat situasjon over lang tid. Når vi snakker om en økonomisk krise, innebærer det en rekke negative endringer i de viktigste økonomiske variablene, spesielt i Gross Domestic Product (BNP) og sysselsetting. Det er imidlertid vanskelig å definere nøyaktig når en økonomi har … Les mer

Kategorier c