Hva betyr på-markedet?

At-the-market (ATM) er en ordretype som brukes til å kjøpe eller selge verdipapirer til gjeldende markedspris. Denne typen ordre brukes typisk av investorer som ønsker å kjøpe eller selge et verdipapir så fort som mulig og ikke er opptatt av å få best mulig pris. Minibankordrer fylles vanligvis i løpet av noen få sekunder til … Les mer

Definisjon av finanspolitisk ubalanse

Den finanspolitiske ubalansen er forskjellen mellom statens totale inntekter og dens totale utgifter. Statens inntekter kommer fra skatter, avgifter og andre kilder, mens utgiftene inkluderer utgifter som lønn, fordeler og renter på gjeld. Hvis statens inntekter er større enn utgiftene, sies den finanspolitiske ubalansen å være positiv. Hvis statens utgifter er større enn inntektene, sies … Les mer

Hvordan en negativ bekreftelse brukes i virksomheten

En negativ bekreftelse er en regnskapsmetode som brukes for å avstemme kundefordringer. I en negativ bekreftelse blir mottakeren av fakturaen (kunden) bedt om å svare kreditor (selskapet som sendte fakturaen) for å bekrefte at fakturaen er korrekt og at kunden ikke bestrider kostnadene. Negative bekreftelser brukes for å redusere risikoen for svindel og feil i … Les mer