Akkumuleringsrettigheter (ROA) Definisjon

Rettigheter til akkumulering (ROA) er et begrep som brukes i verdipapirfondsindustrien som refererer til en investors evne til å reinvestere sine utbytter og kapitalgevinster tilbake i fondet uten å måtte betale ytterligere skatt på disse utdelingene. Dette gjør det mulig for investorer å øke avkastningen sin over tid og potensielt øke den samlede investeringsavkastningen. Hva … Les mer

Sikkerhetsanalytiker

Stillingen som sikkerhetsanalytiker er en finansrelatert stilling innen verdipapirbransjen. Sikkerhetsanalytikere undersøker og analyserer verdipapirer og gir anbefalinger til investorer og porteføljeforvaltere. De kan også gi veiledning til verdipapirforetak på vegne av sine kunder. Sikkerhetsanalytikere har vanligvis en bachelorgrad i business, økonomi eller finans. Noen stillinger kan kreve en mastergrad eller sertifisering. Sikkerhetsanalytikere må kunne analysere … Les mer