Chartered Wealth Manager (CWM)

En Chartered Wealth Manager (CWM) er en profesjonell betegnelse gitt av Institute of Chartered Wealth Managers (ICWM) til personer som oppfyller organisasjonens krav til utdanning og erfaring. CWM-betegnelsen er anerkjent internasjonalt og anses å være en av de høyeste standardene i formuesforvaltningsindustrien. For å bli en CWM, må kandidater ha minst fem års yrkeserfaring i … Les mer

Sikkerhetsanalytiker

Stillingen som sikkerhetsanalytiker er en finansrelatert stilling innen verdipapirbransjen. Sikkerhetsanalytikere undersøker og analyserer verdipapirer og gir anbefalinger til investorer og porteføljeforvaltere. De kan også gi veiledning til verdipapirforetak på vegne av sine kunder. Sikkerhetsanalytikere har vanligvis en bachelorgrad i business, økonomi eller finans. Noen stillinger kan kreve en mastergrad eller sertifisering. Sikkerhetsanalytikere må kunne analysere … Les mer

Hva betyr «investeringsrådgiver»?

En investeringsrådgiver er en person eller et firma som gir profesjonell veiledning og anbefalinger til kunder angående investeringer og verdipapirer. Investeringsrådgivere kan leies inn av enkeltpersoner eller institusjoner for å gi råd på avgiftsbasis, eller de kan motta provisjoner fra salg av verdipapirer. Begrepet «investeringsrådgiver» er regulert av Investment Advisers Act av 1940, som etablerte … Les mer