Hva er kostnadene ved anskaffelse?

Anskaffelseskostnaden, også kjent som kostnaden for solgte varer (COGS), er den totale kostnaden ved å anskaffe varene eller tjenestene som et selskap selger i løpet av en periode. Dette inkluderer kostnader for materialer, arbeid og frakt. COGS inkluderer ikke kostnadene for markedsføring eller overhead. Hvordan bestemmes anskaffelseskost for en kapitaleiendel? Kostnaden ved anskaffelse av en … Les mer

Sammentrekning

I makroøkonomi refererer sammentrekning til en periode med negativ økonomisk vekst, preget av en nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP), typisk ledsaget av en økning i arbeidsledigheten. En sammentrekning anses vanligvis å være en resesjon, selv om det ikke er noen offisielt anerkjent definisjon av en resesjon i de fleste land. Er vi inne i en sammentrekningsperiode? … Les mer

Hva er sitat?

Begrepet sitat, fra det latinske ordet quotus, som betyr 'hvor mye', refererer til det faktum å sette en precio, betale et gebyr eller estimere noe. Dette ordet brukes til å referere til dokumentasjonen som indikerer den virkelige verdien av en tjeneste eller en vare. Det kan også defineres som prisen som et kjøp eller salg … Les mer

Kategorier S