Federal Covered Advisor Definisjon

En «Federal Covered Advisor» er en investeringsrådgiver som er registrert hos SEC. Begrepet «Federal Covered Advisor» inkluderer også enhver investeringsrådgiver som er pålagt å registrere seg hos SEC, men som for øyeblikket ikke er registrert. Hvilken type rådgivere må være registrert hos SEC? Det er fire typer rådgivere som må registrere seg hos SEC: investeringsrådgivere, … Les mer

Hold-For-Trading Security

Et verdipapir som holdes for handel er et finansielt instrument som kjøpes eller selges med den hensikt å generere fortjeneste fra kortsiktige kursbevegelser. Disse instrumentene omsettes vanligvis på en børs eller i over-the-counter-markedet. Verdipapirer holdt for omsetning klassifiseres som omløpsmidler på et selskaps balanse. De rapporteres til virkelig verdi, som er prisen som ville blitt … Les mer