Hva er vektet alfa?

Vektet alfa er et mål på en aksjes ytelse som tar hensyn til både kursbevegelsene til aksjen og volumet av aksjer som omsettes. Den vektede alfaen beregnes ved å ta produktet av aksjens alfa og aksjens vekt. Alfaen er et mål på aksjens prisutvikling. Alfaen beregnes ved å ta forskjellen mellom aksjens avkastning og avkastningen … Les mer

Hva er en rekordmegler?

Den registrerte megleren er forsikringsmegleren som en forsikret har utpekt til å representere dem med deres forsikringsselskap. Den registrerte megleren er ansvarlig for plassering av forsikringsdekningen, håndtering av premiebetalinger og betjening av kontoen. Hvis den forsikrede ønsker å bytte forsikringsselskap, må de først varsle sin nåværende megler, som deretter kansellerer den eksisterende polisen og plasserer … Les mer