Liberaliseringsklausul

Liberaliseringsklausulen er en type forsikringsklausul som åpner for at forsikringsdekningen kan utvides i tilfelle det oppstår tap som følge av lovendring. Denne klausulen er viktig for eiendomsinvestorer fordi den gir beskyttelse mot tap som kan oppstå som følge av lovendringer som gjør det vanskeligere å utvikle eller selge eiendom. Hva betyr 80 % medforsikring eiendom? … Les mer

Strukturell arbeidsledighet

Strukturell arbeidsledighet er en form for arbeidsledighet som er forårsaket av et misforhold mellom kompetansen som arbeiderne har og den kompetansen som kreves for jobbene som er tilgjengelige. Strukturell arbeidsledighet kan også være forårsaket av en nedgang i etterspørselen etter en bestemt type jobb. Hva er årsakene til strukturell arbeidsledighet? Strukturell arbeidsledighet er forårsaket av … Les mer

Hva er debet?

En debet er en oppføring i belastningen på en konto, noe som innebærer en reduksjon i balansen til fordel for kontoinnehaveren. Debitering er normalt hjemmehørende, og det er et betalingsinstrument som gjør det mulig å foreta betalinger elektronisk og automatisk. Alt dette må gjøres mellom juridiske enheter og / eller enkeltpersoner gjennom en belastning på … Les mer

Kategorier D