Hva er Odd Lot-teorien?

Odd-lot-teorien er en aksjehandelsstrategi som antyder at aksjer som omsettes i odd lot (dvs. ikke i runde lots på 100 aksjer) er mer sannsynlig å bli undervurdert av markedet. Teorien er basert på ideen om at institusjonelle investorer (f.eks. verdipapirfond, pensjonsfond osv.) er mer sannsynlig å handle i runde partier, mens individuelle investorer er mer … Les mer

Bilateral motregningsdefinisjon

Bilateral motregning Definisjon: Bilateral motregning er en avtale mellom to parter om å nettorekke sine økonomiske forpliktelser overfor hverandre. Nettingen av økonomiske forpliktelser innebærer at de to partene er enige om å motregne eller slette utestående gjeld eller kreditter som de måtte ha med hverandre. Denne typen motregning brukes ofte for å redusere motpartsrisiko, siden … Les mer