Hva er Odd Lot-teorien?

Odd-lot-teorien er en aksjehandelsstrategi som antyder at aksjer som omsettes i odd lot (dvs. ikke i runde lots på 100 aksjer) er mer sannsynlig å bli undervurdert av markedet.

Teorien er basert på ideen om at institusjonelle investorer (f.eks. verdipapirfond, pensjonsfond osv.) er mer sannsynlig å handle i runde partier, mens individuelle investorer er mer sannsynlig å handle i oddetaller. Som et resultat antyder teorien at når en aksje handles i et oddetall, er det mer sannsynlig at den blir undervurdert av markedet.

Det er noen bevis som støtter odd lot-teorien, men det er på ingen måte en garantert måte å finne undervurderte aksjer. Det er også verdt å merke seg at odd lot trading har gått ned de siste årene, da netthandel har gjort det enklere for individuelle investorer å handle i runde lots.

Hvem er kjent som odd lot-forhandler?

En odd lot-forhandler er en megler som spesialiserer seg på å utføre handler for investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer i odd lot, som vanligvis er alle bestillinger som er for mindre enn 100 aksjer. Mens de fleste meglerhus fortsatt vil utføre denne typen handler, kan de kreve høyere gebyrer for å gjøre det. Odd lot-forhandlere, på den annen side, lever vanligvis av å utføre denne typen handler, og derfor er de vanligvis i stand til å gjøre det til en lavere kostnad. Er oddetallstilbud obligatoriske? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det avhenger av den spesifikke børsen som handelen foregår på. Noen børser, for eksempel New York Stock Exchange (NYSE), krever at alle bestillinger for oddetaller sendes inn som limitordre. Dette betyr at prisen som handelen utføres til ikke kan være høyere eller lavere enn prisen spesifisert i ordren. Andre børser, slik som Nasdaq-aksjemarkedet, har ikke dette kravet, og derfor kan odd-lotordrer utføres til markedskurs. Hvor mange prosent gevinst bør jeg selge en aksje? Det er ikke noe universelt svar på dette spørsmålet, da den passende prosentvise gevinsten for å selge en aksje vil variere avhengig av individets investeringsmål og risikotoleranse. Men som en generell tommelfingerregel kan investorer vurdere å selge en aksje når den har økt i verdi med 8-10 %.

Hva heter det når du selger aksjer du ikke eier?

I aksjemarkedet er det et par forskjellige typer transaksjoner du kan gjøre. En type transaksjon kalles et kjøp, og den andre typen er et salg. Hvis du kjøper aksjer, kjøper du aksjer i et selskap som du forventer vil øke i verdi. Hvis du selger aksjer, selger du aksjer i et selskap som du forventer vil synke i verdi.

Én type salgstransaksjon kalles shortsalg. Ved shortsalg selger du aksjer du ikke eier. I stedet låner du aksjen fra noen andre, selger den og håper å kjøpe den tilbake til en lavere pris, slik at du kan returnere den til personen du lånte den fra. Shortsalg er en risikofylt strategi, og det er viktig å forstå risikoen før du prøver det. Påvirker ulike partier Nbbo? Nei, oddetaller har ikke innvirkning på det nasjonale beste budet og tilbudet (NBBO). NBBO er det høyeste budet og det laveste tilbudet fra alle deltakende market makers og påvirkes ikke av oddetaller.