Hva er aksjer?

Begrepet aksjer refererer til en investering basert på eiendeler der det ikke er noen garanti for retur av sosial kapital som tidligere er investert. I henhold til betydningen av variabel inntekt er muligheten for å motta en inntekt null. Imidlertid, og som et poeng i sin favør, er et av kjennetegnene ved aksjer at til … Les mer