Hva er aksjer?

Begrepet aksjer refererer til en investering basert på eiendeler der det ikke er noen garanti for retur av sosial kapital som tidligere er investert.

I henhold til betydningen av variabel inntekt er muligheten for å motta en inntekt null. Imidlertid, og som et poeng i sin favør, er et av kjennetegnene ved aksjer at til tross for den eksisterende risikoen, er gevinsten eller fordelene ekstrahert over tid mye større på lang sikt.

I motsetning til hva som skjer med Renteinntekter, når det gjelder aksjer, aksjonærer de er også eiere og utøver et slags ansvar over det. Derfor er aksjer og renteinntekter hovedsakelig forskjellige i form av investering og usikkerhet knyttet til risikoen. På denne måten,finansielle eiendeler de har en grunnleggende rolle siden de bestemmer risikonivået og soliditeten til hver investering.