Hva er merkevarekapital?

Verdien til et merke er bildet, oppfatningen eller verdien som et produkt som tilhører et selskap har oppnådd gjennom hele livet. Videre kan verdien av et merke ha både negative og positive konnotasjoner. Men hva er det da som gir en merkevareverdi? Verdien av ethvert merke kommer fra forholdet, fra forventningene og fra hva folk … Les mer